BGN Gewichtsconsulent Voorwaarden

BGN-gewichtsconsulent

De BGN is een keurmerk voor gewichtsconsulenten. BGN staat voor Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Omdat ik BGN-gewichtsconsulent ben, vergoeden een groot aantal zorgverzekeraars mijn consulten geheel of gedeeltelijk. Deze vergoeding komt vanuit de aanvullende zorgverzekering.
Controleer wel altijd bij je zorgverzekeraar wat die precies vergoed, want ik ben niet aansprakelijk als achteraf blijkt dat je geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding krijgt.

Dat ik BGN-gewichtsconsulent ben, betekent het volgende:

  • Er is een nascholingsverplichting waar ik mij aan houd
  • Mijn bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Ik heb vrijstelling van BTW. Op mijn factuur staat vermeld: “factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB”
  • Ik mag alleen cliënten begeleiden zonder medische noodzaak

Mijn BGN-lidnummer is: 5374
Mijn AGB-Code is: 90109692

Meer informatie over de BGN vindt je op de website https://gewichtsconsulenten.nl/